Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas jättis allkirjastamata Metsküla ja Virtsu koolide koolituslubade tühistamise taotlused. Eesti Päevalehes avaldatud arvamusloos kiidab meie partner, vandeadvokaat Allar Jõks ministrit laste peale mõtlemise ja nende „halduse teerulli“ eest kaitsmise eest ja vastab küsimusele, kas koolituslubade tühistamata jätmine oli seaduslik?

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on kirjas, et koolitusloa läbivaatamiseks on ministril aega kaks kuud taotluse esitamisest (§ 63 lg 7). Lääneranna vald esitas taotlused peale 10. augustit. Seega ei kohusta ükski seadus ministrit enne oktoobri esimest poolt koolituslubade tühistamise (Metsküla Algkool) või muutmise (Virtsu kool) taotlust lahendama.

Aga koolituslubadega seonduv peaks ju olema selge enne uue kooliaasta algust, võiks vastu väita. Jah, aga siin peaks Lääneranna vallajuhid pikalt peeglisse vaatama. Sest taotlus koolitusloa muutmiseks või tühistamiseks oleks pidanud olema esitatud HTM-le viis kuud enne uue kooliaasta algust, mitte augusti keskpaigas.

Miks ei esitanud vald koolitusloa muutmise taotlust viis kuud enne uue kooliaasta algust? Sest ta jättis tähelepanuta, et lisaks koolide sulgemise otsusele tuleb õigeaegselt muuta ka vastavate koolide põhimäärust. Kui vald augustis „ärkas“, siis menetleti Metsküla ja Virtsu kooli põhimäärusi turbokiirusel ja valla enda kehtestatud tähtaegasid rikkudes. Aga Lääneranna valla muster ongi teha kõiki asju viimasel hetkel (täpsemalt väljendudes peale viimast hetke).

Vallavõimurite tegevust koolivõrgu ümberkorraldamisel iseloomustab kolm S-i: sõnamurdlik, silmakirjalik ja sihitu. Sellises olukorras peab leiduma keegi, kes lastele mõtleb ja neid halduse teerulli eest kaitseb. Aitäh, Kristina Kallas!

Loe arvamuslugu pikemalt siit!