Lisaks mitmetele õigusekspertidele ja ettevõtjatele on ka meie partner ja vandeadvokaat Allar Jõks meedias konkurentsiseaduse muutmise eelnõu suunas kriitikanooli pildunud.

Jutt käib justiitsministeeriumi kavandatavast eelnõust, millega muudetakse eurodirektiivist lähtudes konkurentsiseadust. Jõks rääkis Postimehele, et eelnõu eesmärk on küll üllas, nimelt proovitakse tagada aus konkurentsikeskkond ja süüdlaste õiglane karistamine, kuid vahend selle saavutamiseks on sobimatu.

Praegu lahendatakse konkurentsirikkumisi väärteomenetluses, kus on olemas piisavad menetluslikud garantiid põhiõiguste kaitseks, näiteks läbiotsimisel ja sõnumisaladuse rikkumisel, kuid justiitsministeerium tahab selle eurodirektiivi taha pugedes ümber teha. “Eelnõu autorite arvates tagab haldusmenetlus võimaluse konkurentsiõiguse rikkumiste eest ülisuuri trahve lihtsamalt määrata. Sellist käsitlust ei tohiks õigusriigis taluda,” rääkis Jõks.

Sarnaselt õiguskantsler Ülle Madisega näeb ka Jõks ohtu eelnõu sätetes, mis sisuliselt nõuavad enesesüüstamist: isik on kõrge trahvi ähvardusel kohustatud esitama ametnikule kõik tõendid, mille alusel saaks teda süüdi tunnistada. “Ametniku otsustada jääb, kas isik on tõesti esitanud kõik tõendid ja teinud piisavat koostööd või mitte. Kui ametnik leiab, et mitte, on õigus ettevõtjat trahvida kuni 10 protsendi ulatuses ettevõtja ülemaailmsest käibest,” ütles Jõks.

Asjaolu, et justiitsministeerium põhjendab seadusmuudatust eurodirektiivist tuleneva nõudega, on Jõksi sõnul ekslik – nimelt jätab direktiiv liikmesriikidele vabad käed ja paljud riigid, näiteks Taani, Malta ja Austria, ei kasuta Eestile kavandatavat varianti.

Jõks rääkis, et justiitsministeerium lubas uue eelnõu vajalikkust põhejndavat analüüsi temaga lahkelt jagada, kuid pole seda siiani teinud. “Vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole ministeerium mulle seda kolme nädala jooksul saatnud, mis tekitab küsimuse, kas selline ülivajalik analüüs on üldse tehtud. Eitava vastuse korral on eelnõu esitlejad valetanud. Sellisel juhul oleks riigimehelik justiitsministril eelnõu tagasi võtta ja õigusavalikkuse ees vabandada.”

Loe pikemalt Postimehest!

Loe kommentaari ERR-ist!

Loe uusimatest arengutest Postimehest!