24.03.2020 seisuga.

Valitsus otsustas toetada eriolukorras Eesti töötajaid ja ettevõtteid majandusliku meetmete paketiga.

Riigi vahendid suunatakse ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise SA kaudu. Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi. Pakett võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

Viimase teadaoleva informatsiooni kohaselt on vastu võetud või plaanitud vastu võtta järgmised meetmed (24.03.2020 seisuga)

Maksud

MTA on peatanud intressiarvestuse maksuvõlgadel tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni 1. maini 2020. Valitsus toetas ettepanekut peatada riigi poolt maksuintresside arvestamine kaheks kuuks ning võimaldada maksuvõlgade ajatamine praegu kehtivast madalama intressiga.

SA KredEX pakutavad meetmed

Juba väljastatud pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks pakutav laenukäendus – summas 1 miljard eurot (käenduste realiseerimise ülemmäär 600 miljonit eurot), järgmistel tingimustel:
1) kui pank leevendab olemasoleva SA KredEx poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut, annab SA KredEx laenule oma käenduse;
2) maksimaalne käendussumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta,
3) võimaluse korral taastatakse fikseeritud käendus või tõstetakse käendusmäära suuremaks kui 80% tagatavast kohustusest.

SA KredEx käibelaen järgmistel tingimustel:
1) SA KredEx annab ettevõttele käibelaenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks,
2) maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta
3) intress on ca 4% aastas.

SA KredEx investeerimislaen järgmistel tingimustel:
1) SA KredEx annab ettevõttele investeerimislaenu, et ära kasutada nii koroonaviiruse levikust tulenevalt tekkinud kui ka teisi uusi ärivõimalusi,
2) maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta,
3) intress on ca 4% aastas.

Vähenenud töötasu

Eesti Töötukassa pakutav tööturuteenus vähenenud töötasu toetamiseks järgmistel tingimustel:
1) toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai 2020. a,
2) toetust makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 eurot brutosummana,
3) toetust makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana.

Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

Haiguspäevad

Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas.

Maaettevõtted

Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot) või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.

FIE

Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse avansilise sotsiaalmaksu abimeede.

II sammas

Kogumispensioni II samba sissemaksed ajutiselt peatatakse.

Suurüritused

Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni 3 miljoni euro ulatuses.

Välistööjõud

Hetkel uusi piiranguid pole tulemas, aga on risk, et kui tööpuuduse numbrid lähevad väga suureks, siis võib poliitikutel tekkida kiusatus välistööjõudu veel rohkem piirata.

Praegu (23.03) seis selline:

  • Kvoodi alusel 5 aastaks tulnud inimesed – kui tähtaeg lõppeb, saavad taotleda pikendust eeldusel, et on täna Eestis ja olemas kehtiv tööleping.
  • Lühiajalised töötajad (LTR) – saavad Eestis viibida 12 kuud 15 kuu jooksul. Kui see tähtaeg täitub, ei saa kahjuks pikendada, vajalik Eestist lahkuda.
  • Hooajatöötajad – Saavad Eestis viibida 9 kuud 12 kuu jooksul. Kui see tähtaeg täitud, ei saa kahjuks pikendada, vajalik Eestist lahkuda.

Välistööjõud saab Eestisse liikuda Läti kaudu lähtuvalt Eesti ja Läti vahel tööl käimise erandist (20.03)

Pankade seisukohad (18.03)

Panga poole tuleks pöörduda nii vara kui võimalik, ent iga juhtumit vaadatakse eraldi, püütakse klientidele vastu tulla ja vajaduse korral muudetakse maksegraafikuid või antakse maksepuhkust. Viimaseid aga ainult juhul, kui seda tõepoolest tarvis on ja ettevõte on ise enda aitamiseks juba vajalikke samme astunud. Eelkõige keskendutakse järeleandmiste tegemisel kõige suurematesse raskustesse sattunud ettevõtetele.

Haigushüvitis

Töös on ka ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse ravikindlustuse seadust, eesmärgiga tagada nakkushaiguse kahtluse korral inimestele haigushüvitis alates esimest päevast.