Korraldasime koos IIZI Kindlustusmaakler AS-ga juhatuse liikme vastutuskindlustuse (D&O) seminari. Esinesid Soraineni partner ja vandeadvokaat Norman Aas, Soraineni Leedu kontori advokaat Indrė Pelėdaitė, Lloyds’i Coverholder’i Polarise tegevjuht ja D&O kindlustaja Peter Schlamberger ning IIZI kindlustusmaakler Helen Evert.

Norman Aas: millised probleemid võivad juhatuse liiget tabada?

Seminari sissejuhatuseks rääkis Soraineni partner ja vandeadvokaat Norman Aas äriühingu asutamise ja juhtimisega seotud riskidest. Probleemid tulenevad tihti sellest, et seaduse ja äritegevuse vaatest on juhatuse liikmel palju kohustusi. Kindlustus võib olla oluline vahend probleemidega toime tulemiseks.

„Vaidlus käib tavaliselt selle üle, kas juhatuse liige käitus kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsuskohustusega. Tõendamiskoormus on ühingul, kes peab tõendama, et teine pool on rikkunud,“ selgitas Aas. Tavaliselt on vaidlused õiguslikult keerukad ja sisaldavad majanduslikke komponente ning emotsionaalses mõttes rasked, sest pooled on tülis ja nende huvid on vastandlikud.

Vaata ettekande slaide

Kuula Norman Aasa ettekannet

 

Indrė Pelėdaitė: kuidas töötab D&O kindlustus praktikas (Leedu näitel)?

Soraineni Leedu kontori advokaat Indrė Pelėdaitė roll D&O juhtumites on olla kahjunõustaja ning vaadata vaidlust kindlustusandja pilgu läbi, et aidata neil kahjujuhtumeid käsitleda. Leedus on D&O kindlustus laialdaselt kasutuses juba 10 aastat ja see on väga populaarne kindlustusteenus, mis on ettevõtete jaoks sama tavapärane nagu vara- ja vastutuskindlustus.

„Väga tihti nõuavad D&O kindlustuse sõlmimist investorid, sest mõnikord on nad ise ettevõtte juhatuses või soovivad kaitsta ettevõttesse investeeritud finantsvara,“ tõi Pelėdaitė välja ühe kindlustuslepingu ostmise põhjuse. Leedus on D&O hetkel ka populaarne talentide värbamisel, sest noored spetsialistid eeldavad, et see on juhtivale kohale tööle asumisel kompensatsioonipaketis.

Kuula Indrė Pelėdaitė ettekannet (inglise keeles)

 

Peter Schlamberger: millised on hetketrendid D&O kindlustuses?

„D&O kindlustaja ideaalne klient ostab kindlustust põhjusel, et see kuulub äriühingu juhtimise hea tava juurde,“ nentis kogenud juhtimisriskide kindlustaja Peter Schlamberger. Kui kindlustuse ostmise taga on ainult isiklik huvi, siis võib tekkida moraalirisk, sest kindlustatud isik võib lepingu sõlmimise hetkel teada kindlustusandjast rohkem. Seepärast peab eksisteerima tasakaal, kus investorid, osanikud ja juhid soovivad võrdselt kaitsta ettevõtte ja oma isiklikku vara.

Eestis, Leedus ja Mandri-Euroopas ei ole juhatuse liikmete ja ettevõtte vahelised kokkulepped ettevõtte poolt kahju hüvitamiseks tavapärased. Mis tähendab, et ettevõte peab juhatuse liikme õiguskuludeks ja kahjuhüvitiseks leidma vahendid ettevõtte varadest (Eesti seadused vaikimisi lubavad seda, kuid näiteks Prantsusmaal mitte). Arvestades, et võimalik D&O kahju on väga suur, võib kindlustuspoliis olla kahju korral kasutamiseks ainuke likviidne vara.

Kui investorid või osanikud esitavad juhatuse liikme vastu nõude ja D&O kindlustust pole, siis minnakse juhatuse liikme isiklike varade kallale. „Meie kogemus näitab, et Euroopas on inimesed enamike D&O juhtumite puhul nõude esitamise hetkel varatud või on vara mujale liigutanud, et võlausaldajad või hagejad neile ligi ei pääseks,“ rääkis Schlamberger.

Vaata kogu veebiseminari (Norman Aasa ettekande algus 01:10:00)