„Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas manitses, et pole aus tagantjärele targutades kritiseerida valitsuse viirusmeetmeid nendel isikutel, kes ei pea vastu võtma otsuseid plaanilise haiglaravi piiramise kohta,“ märkis meie partner ja endine õiguskantsler Allar Jõks.

„Teisisõnu ütles peaminister, et valitsuse rakendatud meetmeid võib kritiseerida ainult enne nende rakendamist ja sedagi valitsuse liikmete poolt,“ lisas Jõks.

Neljapäeval toimunud konverentsil „Pandeemia õppetunnid“ arutleti muuhulgas ka selle üle, kuidas on võitlus koroonaviirusega mõjutanud inimeste põhiõigusi. Jõksi sõnul on põhiõigused reeglina tagatud riigis, kus valitsemise kvaliteet on kõrge. Hea valitsemine või valitsemise tase ja põhiõigused võimendavad teineteist.

„Kui näiteks valitsuse vaktsineerimiskorraldus või võimekus on kasin, siis see toob kaasa arusaadavalt selle, et seda leevendatakse täiendavate piirangute kehtestamisega – kõikvõimalikud liikumispiirangud, sulgemised – , mis omakorda riivab erinevaid põhiõigusi. Ja vastupidi – kui viiruse tõrjel kaalutakse põhjalikult kõiki asjassepuutuvaid põhiõigusi, mitte ainult õigust tervisele, siis on rakendatavad meetmed ka sihipärasemad ja tõhusamad,“ leidis Jõks.

Viirusetõrje edukust mõjutavad Jõksi hinnangul mitmed faktorid, näiteks riigi fiskaalne ja administratiivne võimekus, sotsiaalne usaldus (see, kuidas inimesed usaldavad valitsust ja ka teineteist) ja poliitilise juhtimise tase ning kui üks eelmainitud teguritest on ebakvaliteetne või puudulik, mõjutab see ka põhiõigusi.

Loe lähemalt portaalist Pealinn.