Äripäev kirjutas väikeettevõttest koondatud naisest, kes võttis end töötukassas arvele, tegi seejärel oma firma ja hakkas selle kaudu sääste investeerima. Töötukassa peab ettevõtte kaudu investeerimist töö tegemiseks ja väikeinvestor võib kaotada töötushüvitise. Maksuamet on aga risti vastupidisel seisukohal.

Meie vandeadvokaat Pirkko-Liis Harkmaa ja jurist Jaanika Alevi andsid juhtumile oma hinnangu. Nad leidsid sarnaselt Maksuametile, et juhatuse liikmena investeerimine töötamiseks ei kvalifitseeru ning ei saa ka nõuda selle registreerimist tööampsuna. Harkmaa ja Alevi rääkisid, et kuigi investeerimist võib pidada tegevuseks, mis on suunatud varalise hüve saamisele, ei ole toodud näite puhul veel mingit tulu teenitud ning liiatigi ei saa formaalselt seda tulu äriühingu juhatuse liige, vaid esialgu ikkagi äriühing ise. “Antud juhtumi puhul on küsimus selles, kas juhatuse liige, otsides ettevõttele investeerimisvõimalusi ja tehes ettevõtte nimel rahalisi ülekandeid, teeb tööd või mitte, ning kas sellise töö tegemise eest peaks tema äriühing talle töötasu maksma.”

Vastuseks sellele küsimusele viitavad Harkmaa ja Alevi juhatuse liikme tegevust puudutavatele regulatsioonidele. Nimelt ei saa juhatuse liikme puhul rääkida klassikalises mõttes töötamisest. “Juhatuse liikme suhe ühinguga vastab olemuselt käsunduslepingule ning juhatuse liikme kohustused on reguleeritud äriseadustikus,” selgitasid Harkmaa ja Alevi. “Erinevus töölepingu alusel töötamisest seisneb selles, et seadus ei kohusta juhatuse liikmele üldse tasu maksma. See tähendab, et juhatuse liige on juba seadusest tulenevalt kohustatud täitma teatud esindus- ja juhtimisfunktsioone olenemata sellest, kas ta selle eest tasu saab või mitte.”

Ekspertide sõnul võiks töötuna arvelolekut antud juhtumi puhul mõjutada pigem see, kui juhatuse liige saaks oma ülesannete täitmise eest tasu sellisel määral, mis tingib töötuna arveloleku lõpetamise (rohkem kui 40% protsenti käesoleva kalendriaasta kuu töötasu alammäärast). Eelduslikult kirjeldatud olukorras see nii ei ole. Kindlasti ei saaks igasuguse tehingu tegemist ettevõtte alt või mis tahes üksiku ülesande täitmist juhatuse liikme poolt pidada töötamiseks.

Loe pikemalt Äripäevast!