Konkurentsiameti kodulehelt on leitav Euroopa konkurentsiameteid koondava võrgustiku ECN poolt koostatud seisukoht konkurentsireeglite kohaldamise kohta kriisiolukorras. Seisukoha sõnumiks on, et konkurentsiametite eesmärgiks ei ole takistada sellist konkureerivate ettevõtjate vahelist koostööd, mille eesmärgiks on kriisi tõttu tekkinud tarneraskuste vms probleemide ühisel jõul ületamine. Kas see aga tähendab, et konkurentsiõigus lubab kriisi ületamiseks teha konkurendiga koostööd?

Lühike vastus on, et koostööd võib teha lühiajaliselt, kui see on hädavajalik, ja tingimusel, et tarbija võidab koostööst rohkem, kui kaotab. Seega on kindlasti välistatud võimalus leppida konkurendiga kokku, et konkurendid tõstavad oma toodete või teenuste hinda. Tarbija sellest ei võida. Küll võib tarbija rohkem võita kui kaotada sellest, et konkurendid koordineerivad tarnekindluse tagamiseks lühiajaliselt oma tarnegraafikuid.

Samamoodi ei tohi unustada turgu valitseva seisundi regulatsiooni. Eriolukorra alguses kerkis antiseptikute hind apteekides lakke ning tekkis näomaskide defitsiit. Selliste turuolukordade tekkimine võib tekitada kahtlusi turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest.  Defitsiidi tingimustes, kus nõudlus ületab pakkumise, võib müüja, kellel tavapäraselt pole turgu valitsevat seisundit, sattuda olukorda, kus tal on võimalik kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest ja ostjatest. Et mitte oma võimalikku turgu valitsevat seisundit kuritarvitada, peaksid ettevõtjad läbi mõtlema kõikvõimalikud hinnatõusud ning rakendama erinevatele äripartneritele võrdväärseid müügitingimusi. Turgu valitsev ettevõtja peab silmas pidama, et hinnatõus, mis ei ole tingitud tootmise ja turustamise kulude kasvust, võib olla vastuolus konkurentsiõigusega.

Pikemalt saab lugeda blogist Competition Connects, kus meie konkurentsiõiguse spetsialistid vandeadvokaat Piibe Lehtsaar ja jurist Liisa Kuuskmaa neid teemasid põhjalikumalt selgitavad.

Kui ülaltoodu osas on tekkinud spetsiifilisemaid küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust!