Minust

Tegutsen vandeadvokaadina konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni valdkonnas ning abistan kliente muu hulgas andmekaitse ja infotehnoloogiaõiguse, konkurentsiõiguse, kaubanduse ja vahenduse ning meditsiiniõiguse küsimustes.

Mulle on oluline

Huvi andmekaitse vastu. Tunnen sügavat huvi andmekaitseõiguse vastu ning olen aidanud paljudel klientidel saavutada nende tegevuse kooskõla isikuandmete kaitse üldmääruse ning riigisisese andmekaitseõigusega. Usun, et ettevõtjad peaksid saama andmete kõrget väärtust kasutada, kaitstes samal ajal eraisikute põhiõiguseid. Soovin aidata klientidel seda eesmärki saavutada. Ka enda magistritöös käsitlesin seda, kuidas tervishoiusektoris töödelda terviseandmeid innovaatiliste andmeanalüüsi lahenduste kasutamiseks.

Laiapõhjaline kogemus. Alustasin Sorainenis praktikandina ning töötasin büroos ka ülikooliõpingute ajal juristina. Selle aja jooksul olen saanud väärtuslikke kogemusi mitmetes keerulistes kaasustes, sealhulgas erinevates seaduse nõuetele vastavuse küsimustes, kaubandusõiguses, lepingute koostamisel ja rakendamisel ning eelnevaga seonduvate vaidluste lahendamisel.

Saavutused õpingute ajal. Õpingute ajal tegutsesin praktikandina prokuratuuris ja Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroos. 2018. aastal võitsin oma võistkonnaga XXI Eesti harjutuskohtu võistlusel esikoha. Sellele järgneval aastal olin võistluse korraldusmeeskonna liige ning Eesti Harjutuskohtu Seltsi juhatuse liige. Samuti olen Sorainen Student Academy 2016/2017. aasta lennu lõpetanu.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Pariisi Nanterre’i Ülikool, Prantsusmaa (Université Paris Nanterre) (vahetusüliõpilane)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses, cum laude)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur

Kogemus

Näita veel