Minust

Tegutsen juristi abina konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni valdkonnas ning abistan advokaate muu hulgas konkurentsiõiguse, kaubanduse ja vahenduse, infotehnoloogia ning andmekaitse küsimustes.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta juristi abi õigusteenust. Jurist abi abistab advokaati.

Mulle on oluline

Mitmekülgsed juhtumid. Olen saanud väärtuslikke kogemusi, abistades advokaate mitmetes keerulistes kaasustes, sealhulgas erinevates seaduse nõuetele vastavuse ja kaubanduse reguleerimise küsimustes, lepingute koostamisel ja rakendamisel ning eelnevaga seonduvate vaidluste lahendamisel.

Harjutuskohtu võit. 2018. aastal võitsin oma võistkonnaga XXI Eesti harjutuskohtu võistlusel esikoha. 2019. aastal olen XXII Eesti harjutuskohtu võistluse korraldusmeeskonna liige ning Eesti Harjutuskohtu Seltsi juhatuse liige.

Praktika prokuratuuris ja üliõpilaste õigusbüroos. Enne Soraineniga ühinemist tegutsesin praktikandina Viru ringkonnaprokuratuuris ja Tartu Ülikooli õiguskliinikus. Samuti olen Sorainen Student Academy 2016/2017. aasta lennu lõpetanu.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, omandamisel)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)

Olen liige

  • Euroopa Juuratudengite Ühendus (ELSA)
  • MTÜ Eesti Harjutuskohtu Selts