Keeruline aeg ei õigusta hooletuid otsuseid riigihangetes, hoiatab meie riigihankeõiguse asjatundja, advokaat Kadri Härginen.

Eriolukorrast tingituna on rahandusministeerium ja erinevad spetsialistid nüüdseks jaganud soovitusi, kuidas sõlmitud hankelepingutes muudatusi teha. Sellest võib jääda mulje, et poolte kokkuleppel on eriolukorra tõttu hankelepingutes tähtaegade ja muude tingimuste muutmine ohutu viis probleemide ennetamiseks. Hankelepingu muutmine võib hankija jaoks aga olla riskantne ning seda tuleb tal tavapärasest suurema hoolega kaaluda.
Kui hankelepingu partneriks olev ettevõtja teavitab hankijat, et ei suuda hankelepingust tulenevaid kohustusi eriolukorra tõttu täita, tuleb hankijal põhjalikult välja selgitada, miks ettevõtja päriselt lepingut täita ei saa. Seadus ei ütle, et hankijal tuleb ettevõtjale esitada lisaküsimusi, kuid seda eeldab hankija hoolsuskohustus, mis käib seaduse täitmisega kaasas.