Järjekordne rekordaasta Eesti majanduses on lõppemas, statistilised näitajad ületavad ka kõige julgemaid ennustusi. Reinvesteerimine on muutunud kõiki eeldusi arvestades mõneks ajaks liiga kalliks ja võimalus on välja võtta kasumit. Äriühingul tekib tulumaksukohustus ainult ja alles siis, kui ta jaotab kasumit dividendidena või teeb muid tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid (nt ettevõtlusega mitteseotud kulusid või kingitusi).

Dividendid

Kõige klassikalisem viis ettevõttest kasumi välja võtmiseks on dividendide väljamakse. Dividend on väljamakse, mida tehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on dividendi saaja osalus juriidilises isikus. Residendist äriühing maksab kasumi jaotamisel ehk dividendi väljamaksmisel tulumaksu määras 20/80 ehk brutosummalt 20%. Dividendilt arvutatud tulumaks ning võimalikud maksuvabastused ja mahaarvamised deklareeritakse vormi TSD lisas 7, lisaks tuleb vormil INF 1 lisada dividendi saajate nimekiri.

Väljamaksed omakapitalist

Juba üle kümne aasta on dividendidega võrdsustatud osa- või aktsiakapitali vähendamise, aktsiate või osade tagasiostmisel omakapitalist tehtud väljamaksed. Äriseadustik reguleerib oma osade või aktsiate tagasiostmist, samuti nagu ka usaldusosanikule sissemakse tagastamist, mida kajastatakse ka omakapitali väljamaksena.

 

Nõu annab meie vandeadvokaat Verner Silm. Loe pikemalt Äripäeva „Dividendide TOP“ist lk 4