Olete ehk kuulnud jutte töökaaslasest, kes on kulutanud aastaid välja selgitamaks, millised välisriigis asuvad varad kuulusid tema isale? Isal oli küll kinnisvara Hispaanias, aga samuti pidid tal olema pangakontod – kuid millistes pankades? Või küllap on teil sõber, kelle naine on algatanud Ühendkuningriigis lahutuse ja kes peab nüüd välja uurima, kas lahutust menetletakse Ühendkuningriigi seaduste alusel (ouch!) või hoopis selle riigi seaduste põhjal, kus abielu sõlmiti?

Kas olete kuulnud probleemidest, mis tekkisid endise äripartneri naisel ja lastel mehe ootamatu surma puhul: näiteks päris perekond valdusettevõtte aktsiaid ja ei saa nüüd õigeaegselt koos teiste investoritega kohalikust start-upist väljuda, sest abikaasa ei saa alaealistele lastele kuuluvaid varasid kohtuliku nõusolekuta võõrandada?

Ehk teate kedagi, kes peab ekskaasaga tragikoomilist lahingut, üritades lahendada vaidlust selle üle, kas teemantiga abielusõrmus on abikaasade ühisvara, või kas hunnik hinnalisi golfikeppe toanurgas kuulub mehele – kes ainsana golfimängu harrastab – või naisele?

Võite ju arvata, et enamik inimesi on sõlminud abieluvaralepingu ja kasutab tervet mõistust. Kuid eksite – abieluvaralepingud sõlmitakse tihti kiiruga ja poolikult. Ja mis tervesse mõistusesse puutub, siis seda pole teatud hetkedel ollagi.

Maailmakodanikel suured õigusvajadused

Sedamööda, kuidas meie jõukus kasvab, on ka eraisikute õigusküsimused üha keerulisemaks muutunud. Oleme liikunud edasi ajast, kus inimeste ainsad probleemid olid seotud ettevõtte maksuküsimuste, töölepingute või suvekodu müümisega.

Surm ja maksud pole enam need kindlad asjad siin elus. Nüüd, kus mängus on härra Musk, on surmast saamas vaid mõiste, ning Eesti maksuhalduriga suheldes võite avastada, et investeerimiskontod peaksid olema deklareeritud kadunukese nimel.

Tänapäeval on paljudel edukatel inimestel kinnisvara mitmetes riikides. Seadus kõneleb küll alalisest ja püsivast elukohast, kuid mis on teie elukoht siis, kui teil on ettevõte ühes, perekond teises ja hobid kolmandas riigis? Kas teate, kus maksta makse või milliseid neist?

Tihti unustatakse, et kui intressimaksed tulevad ühest riigist ja nendelt on kinni peetud maksud, siis koduriik võib samade intresside pealt uuesti tulumaksu kinni pidada. Iga inimene peab ise maksutagastust küsima ja nii viibki ajapuudus tihti topeltmaksustamiseni.

Kas teate, et teie viimane elukoht määrab, millise seaduse alusel asju aetakse, kui peaksite ootamatult surema? Kui te asju korda ei aja, võivad teie pärijad pikka menetlusse sattuda.

Kui eraisikust on saanud kaubamärk, siis kas peaksite haldama oma kaubamärki ettevõtte alt? Kas peaksite kaubamärgi registreerima Euroopa Liidus või eri riikides eraldi? Kuidas nõuda välja kahjukompensatsiooni, kui keegi “lekitab” teie kohta valeinfot?

Perekonna harta teeb sotid selgeks

Turuosalised, eriti start-upid eelistavad tihti investoritena perekondi (family office), sest tegemist on tihtipeale targa ja stabiilse rahastajaga. Kuid iga ühisettevõte pole family office – kuidas vahet teha? Kas family office’il tekib ka õiguslikke riske perekonna vara haldamisel ja kuidas siis toimetada? Vastus peitub riskide maandamises ja tehingute läbipaistvuses.

Tihti on edukad perekonnad seda ka pikas perspektiivis – sest nad teavad, kui olulised on läbipaistvad, selged ja motiveerivad perekondlikud suhted. Iga pereliige peaks teadma, mis on tema perekonna missioon ja pärand, milliseid väärtusi pereettevõte kannab, kuidas tehakse otsuseid, millised on pereliikmete kohustused, kuidas jagatakse kasumit ja milliseid heategevuslikke projekte toetatakse. Pered, kes tahavad nendele küsimustele kindlaid, kuid diskreetseid vastuseid, peaksid koostama perekonna harta. Seda võib kasutada osanike kokkulepete, aga ka testamendi alusena.

Kunstiinvesteeringud vajavad kaitset

Kunstist on saanud omaette investeerimisviis ning kunstiturg on elav ja kirev. Olgugi, et meie regioonis leidub suurepäraseid erakollektsioone ja eramuuseume, jäävad ostulepingutest tihtipeale välja tähtsad üksikasjad, nagu endiste omanike ja autorlusega seotud küsimused. Kui kunstiteos on saadud esmaselt turult, võivad autori nõusolekud ja ehtsusküsimused jääda tähelepanuta. Kunstiinvesteeringutest on saanud keeruline õigusvaldkond, mis hõlmab hindamise, kindlustamise, transpordi, autoriõiguse ja maksudega seotud küsimusi. Võite vaid aimata, mitu arvamust saate toatäielt maksujuristidelt kunsti maksustamise kohta.

 

Pärandit tasub planeerida

Pärandi planeerimine on meie piirkonnas keeruline, sest Balti riigid ja Valgevene ei tunnusta usaldusfonde (trust) ega rakenda seadusi, mis erafonde paneksid asutama. Lahenduste leidmiseks tuleb tunda nii äri-, perekonna- kui pärandiõigust ja kõik leitud variandid ei kaitse inimeste pikaajalisi huve. Parim alternatiiv on kindlustus, mis ka pärandiküsimustes kehtib, kuid sedagi ei käsitle kõik riigid meie regioonis ühtemoodi

Eraisikutel tekib oma vara ja suhteid hallates palju küsimusi. Meie erakliendi meeskond annab endast parima, et need teie jaoks lahendada – ja teie saate pühenduda oma tööle ja elule.