„Tundub, et see on praegu poliitiliselt tugevam argument kui juriidiliselt, et keegi isiklikult peab trahvi ära maksma,“ kommenteeris meie partner ja vandeadvokaat Norman Aas Postimehele võimalust, et Keskerakonna endise juhatuse liikmed peavad peavad Porto Franco kaasuse süüdimõistva otsuse tõttu rahakotiraudu paotama.

Keskerakond peab kohtuotsuse järgi maksma liitkaristusena miljon eurot trahvi. Aasa sõnul on teoreetiliselt võimalik, et Keskerakonna juhatus oma varaga vastutab, kuid see eeldab omakorda uusi protsesse, et nende süüd asjas tõendada. „Üks variant on see, et erakonna juhatuse liikmed on oma kohustusi rikkunud erakonda juhtides, ja selle tõttu on piisavate korruptsioonivastaste reeglite mittekohaldamise või muuga tekitanud olukorra, et erakonnal oli sellise kuriteo toimepanemine võimalik. Siis on võimalik, et tekib selline nõue ka juhatuse liikmete vastu,“ sõnas Aas.

Vandeadvokaadi sõnul on seaduses kirjas, et juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt, kuid ta peab ebatõenäoliseks, et keegi süü enda peale võtab. „Teoreetiliselt vastutab juhatus MTÜ või erakonna kohustuste täitmise eest, sealhulgas trahvi maksmise eest, aga seal on lisatingimus, et tuleb ära tõendada, et juhatus on rikkunud oma hoolsuskohustust ja sellega aidanud MTÜ-le trahvi määramisele kaasa aitamisega,“ sõnas Aas. Seega oleks vaja kohtulikult tõendada, et erakonna juhatus tõepoolest enda tegevusega soodustas erakonnale trahvi saamist. „See, et keegi lõpuks isikliku vara peaks mängu panema, eeldab tulevikus uute täitemenetluse kohtuprotsesside täideviimist.“

Loe lähemalt Postimehest!