Meditsiini ja tervishoiu sektoris on eriolukorras rakendatud juba mitmeid meetmeid, millega tuleb arvestada. Sealhulgas on suletud erameditsiiniasutused; keelatud teatud ravimite eksport ning seatud täiendavad kohustused ravimite hulgimüüjatele.

Erameditsiiniasutuste sulgemine

26.03.2020 andis Terviseamet korralduse, millega keelas ilma eranditeta kogu plaanilise eriarstiabi osutamise erameditsiini asutustes. Tervishoiuteenuse korraldamise seadus küll võimaldab Terviseametil anda tervishoiuteenuse osutajale korraldusi tegevuse ümberkorraldamiseks, kuid tervishoiuteenuste kättesaadavuse piirangute kehtestamise õigus on sotsiaalministril. Kas erameditsiini asutuste sulgemise näol oli tegemist tegevuse ümberkorraldamise nõudega või väljus Terviseamet oma volituste piiridest, selgub ilmselt tulevaste õigusvaidluste käigus.

Ravimite ekspordi keelamine

Ravimiamet keelas märtsis 16 ravimi väljaveo Eestist. Ravimiseadus lubab Ravimiametil erakorralise meetmena keelata ravimi väljaveo, kui ravimiga katkematu varustatuse tagamine on oluline inimese või looma tervise seisukohast ning kui teisi sama toimeaine ja tugevusega ravimeid Eestis ei turustata või turustatakse ebapiisavas koguses.

Hulgimüüjate kohustused

04.04.2020 jõustus sotsiaalministri määruse „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord“ muudatus, millega lisati hulgimüüjatele eriolukorra ajaks täiendavaid kohustusi. Nimelt kohustati hulgimüüjaid, kelle osakaal ravimiturul oli Ravimiameti viimati avaldatud statistika andmetel vähemalt 10% humaanravimite turumahust ja kellel on tööpäeva lõpus laovaru, esitama Ravimiametile igal tööpäeval järgmised andmed: laos oleva ravimpreparaadi nimetuse, pakendikoodi ning pakendite arvu. Ravimiamet koostab esitatud andmete põhjal koondaruande järgmise tööpäeva jooksul.

Hetkel ei ole Ravimiamet veel avaldanud statistikat 2019. aasta turuosade kohta ning tugineda tuleb 2018. aasta kohta avaldatud statistikal. Seega on eelnimetatud aruandekohustus Eestis kolmel hulgimüüjal: Magnum Medical OÜ (28%), Tamro Eesti OÜ (27%) ja Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ (21%).

Kui ülaltoodu osas on tekkinud spetsiifilisemaid küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust!