Rääkides Saksa mõjust Eesti õiguses, tuleb kõigepealt nentida tõsiasja, et praegused Eesti
kesksed seadused on tugevalt mõjutatud Saksamaa eeskujust. Seejuures on oluline silmas
pidada mitte üksikuid Saksamaa õigusnorme ja õigusakte, vaid kogu õigussüsteemi. Saksa
õiguse võimendatud ülevõtmine toimus eeskätt 1990ndatel (kuid mitte ainult) just endistes
Nõukogude Liidu koosseisus olnud riikides. Saksa õigus aitas arenevatel riikidel üles ehitada
tänapäevast õigussüsteemi, mis omakorda on toetanud oluliste õigusriiklike struktuuride
kestvat ülesehitamist. Eestiski on aset leidnud selline õigusimport, mis on olnud riigi
õiguskorra eduka arendamise üks nurgakive ning pakub meile loodetavasti pikema
perspektiiviga eeliseid ka edaspidi. Siiski on risk, et senise edu viljad võivad närbuda, kui
Saksa õiguse mõju Eesti õiguses piisavalt ei teadvustata ega võeta sellest tulenevaid toetavaid
meetmeid, mis tagaks õiguskorra süsteemse ja kestva arengu. Aja jooksul on muutunud ka
Eesti juristide vaade Saksa õigusele. Käesoleva artikli üks eesmärke on vähendada juristide
eelarvamusi ning ennetada nende tekkimist.

Loe edasi Illimar Pärnamägi 2014. aasta Õiguskeeles avaldatud artiklit siit.