Üha rohkem tekib sotsiaalmeedias eestikeelseid kiusukontosid, mille ainus eesmärk on mõnitada koolinoori alandavate fotode ja videotega, kirjutab Postimees. Mida oleks lapsevanemana vaja teada, kui näed Instagramis või Facebookis kontot, kus mõnitatakse sinu last? Meie advokaat Liisa Kuuskmaa annab nõu.

Alustame kõige olulisemast küsimusest – kas ilma loata teise inimese pildistamine ja filmimine on keelatud? «Reeglina võib teistest inimestest pilte või videoid teha üksnes siis, kui nad on ise sellega nõus. Kui avalikustamise eesmärgil pildistamine või filmimine toimub avalikus kohas, siis asendab nõusolekut inimese teavitamine tema jäädvustamisest. Viimasel puhul kehtib aga reegel, et inimesel peab olema võimalik pildistamisest või filmimisest aru saada ja enda jäädvustamist vältida,» selgitab Kuuskmaa.

Alandava pildi üleslaadimine võib olla väär- või kuritegu

Samuti on Kuuskmaa sõnul üldjuhul keelatud teisest inimesest pildi või video üleslaadimine. Välja arvatud juhul, kui avaldaja tõendab, et avaldab andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles fotole või videole jäänud inimese huvid, õigused ja vabadused.

«Inimese avalikuks häbistamiseks ja alandamiseks tehtud pildi või foto avaldamine ei ole kindlasti lubatud. Isikuandmete kaitse nõuete rikkumine on karistatav väärteona,» sõnas Kuuskmaa ning lisas, et teatud juhtudel võib tegemist olla isegi kuriteoga. Näiteks kui avaldatud on eri liiki isikuandmeid – terviseandmeid või andmeid süüteo ohvriks langemise kohta. Kiusukontosid võib seega julgelt raporteerida, kui näed, kuidas sinu lapse tervise nüansse reedetakse.

Oluline on märkida, et erandiks on üksnes avalikud üritused – näiteks päevakajalised sündmused, rahvaspordisündmused, kontserdid –, mille puhul võivad inimesed eeldada, et pildid laetakse kuhugi üles.

Kuuskmaa sõnas, et sellise tegevuse vastu on võimalik minna kohtusse. Kuid kuna kohtumenetlus on pikk ja kulukas protsess mõlemale poolele, siis tasuks enne kaaluda sotsiaalvõrgustiku haldaja poole pöördumist, et ebaseaduslik sisu maha võetaks. Samuti on võimalik pöörduda kaebusega andmekaitse inspektsiooni poole, kus on menetlus kohtuga võrreldes tavaliselt lihtsam, kiirem ja odavam. Mida vähem kiusukontosid sotsiaalmeedias ringleb, seda parem.