Ettevõtlusega alustamisel võib õige ettevõtlusvormi valimine osutuda peadmurdvaks ka kõige ennekuulmatult innovaatilise ja argielu probleeme lahendava äriidee korral. Selleks, et säästa ettevõtlusega alustada soovivat inimest erinevate ettevõtlusvormide rägastikus ekslemisest kirjutasid meie juristid Eva Lennuk ja Karl Oskar Pungas artikli, kus tõid välja peamised erinevused ettevõtluskonto omaniku, füüsilisest isikust ettevõtja ja osaühingu vahel.

Ettevõtlusega saab tegeleda ka eraisikuna

Eraisikuna ettevõtlusega tegelemise populariseerimiseks on loodud bürokraatiavaba ettevõtluskonto avamise võimalus. Konto kasutaja on vabastatud raamatupidamiskohustusest ja maksete arvestusest.

Küll aga tuleb arvestada, et kontole laekuvalt summalt arvestatakse iga kuu automaatselt maha 20-protsendiline ettevõtlustulu maksumäär, kui summa ei ületa 25 000 eurot aastas, ning 40-protsendiline maksumäär, kui summa ületab 25 000 eurot. Seega võib eraisik murevabalt volitada maksukohustuse täitmiseks ettevõtluskonto teenust pakkuvat panka ja tegeleda ettevõtlusega ka ilma igasuguse registreeringuta.

FIE riskib oma isikliku varaga

Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE äriregistrisse kandmiseks on vaja esitada avaldus, mis sisaldab ettevõtte ärinime, asukohta ja aadressi, majandusaasta algust ja lõppu ning andmeid ettevõtja kohta. FIE puhul puudub algkapitali nõue, mistõttu on selle asutamiskuluks vaid 20 euro suurune riigilõiv.

FIE puhul tuleb arvestada, et majandustegevusega kaasnev äririsk lasub ettevõtte omanikul isiklikult. Sisuliselt tähendab see, et kui FIE ostab oma tegevuseks kaupu või teenuseid ja jääb nende eest tasumisega võlgu, siis kui võlausaldaja pöördub võla sissenõudmiseks kohtusse ja tema nõue rahuldatakse, saab kohtutäitur maha müüa FIE kogu vara, alustades ettevõtluse käigus kasutatava tehnika ja toodetega ning lõpetades FIE isiklikus omandis ja kasutuses olevate esemetega, näiteks kinnisvara või autoga. Kuigi FIE-na ettevõtluse alustamine on seega suhteliselt murevaba, siis äririski realiseerumisel on võlausaldaja sihikul ka FIE selline vara, mis ettevõtlusega kuidagi seotud ei ole.

Erinevalt kõigist teistest ettevõtlusvormidest võib FIE puhul korraldada raamatupidamist lihtsustatult ehk kassapõhiselt. Selline arvestus rajaneb tehingutega seotud raha laekumistel või väljamaksetel. Kassapõhine raamatupidamine vabastab ettevõtja majandusaasta aruande koostamisest, mis tagab teatud privaatsuse FIE majandustegevuse ja rahavoogude suhtes.

FIE suhtes on ka maksuõiguslikke eripärasid, mis ühelt poolt toetavad eriti põllumajanduse ja metsandusega tegelevaid FIE-sid, kuid teisalt koormavad kõiki FIE-sid kopsaka sotsiaalmaksukohustusega.

Osaühing aitab vähendada maksukoormust

Lihtsustatult öeldes tegeleb osaühingu osanik ettevõtlusega osaühingu vahendusel. Kasumit teenib ta osaühingu teenitud kasumi arvelt dividendide näol.

Osaühingu asutamiseks vajalikud dokumendid, näiteks asutamislepingu, põhikirja, panga kinnituse osakapitali sissemakse kohta ja juhatuse liikmete nõusolekud, saab vormistada e-äriregistris ning allkirjastada digitaalselt. Lisaks tuleb tasuda 265 euro suurune riigilõiv osaühingu äriregistrisse kandmiseks. Osaühingu asutamisel peab üldjuhul tegema ka osakapitali sissemakse, mille suuruses saavad ühingu asutajad või osanikud omavahel kokku leppida.

Kui FIE vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, siis osaühing on piiratud vastutusega kapitaliühing. Osaühingu kaudu tegutsevad osanikud ei vastuta isiklikult osaühingu kohustuste eest, vaid osaühing vastutab oma kohustuste eest kogu selle omandis oleva varaga. Siiski pole välistatud, et osaühingu taga olevad füüsilised isikud – nii osanikud kui ka juhatuse liikmed – vastutavad oma kohustuste rikkumise või pahatahtliku käitumise korral isikliku varaga.

Raamatupidamine toimub osaühingus tekkepõhiselt, mis tähendab, et osaühingul on majandusaasta aruande esitamise kohustus.

Osanikele makstavatele dividendidele kohaldub soodsam maksurežiim kui FIE-na tegutsedes või töölepingu alusel töötasu saades, ennekõike ei pea teenitud tulult maksma 33 protsenti sotsiaalmaksu. Ettevõttest kasumi väljaviimisele kohaldub ainult tulumaks.

Tulumaksu tuleb tasuda ka muude kasumi ettevõttest väljaviimiste puhul, sealhulgas ettevõtlusega mitteseotud kulutusi tehes, näiteks kui osaühingu raha eest isiklikuks kasutamiseks tarbekaupu osta.

Küsi nõu võimalikult vara

Kuigi nii osaühingu kui ka FIE registreerimine on tehtud võimalikult lihtsaks, eeldab oma äritegevuse haldamine mõlema puhul pühendumust ja pidevat teadmiste täiendamist. Juba ettevõtlusvormi valimisel saab täiendavalt arvesse võtta näiteks majandustegevuse pikaajalisi eesmärke või planeeritud töötajate arvu.

Äritegevuse kohta küsimuste tekkimisel on alati soovitatav konsulteerida õigusnõustaja või ettevõtluskonsultandiga juba võimalikult vara, et vältida juriidiliste või majanduslike karide otsa sattumist.

Loe pikemalt finants- ja õigusuudisteveebist RUP!