Minust

Abistan juristina ühinguõiguse ja ühinemiste ja ülevõtmiste tiimi advokaate nende igapäevatöö juures. Igapäevaselt aitan kolleege eeskätt korporatiivdokumentide koostamises, aga ka erinevate ühinguõiguse küsimuste lahendamises.

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Mulle on oluline

Mitmekesisus meisterlikkuse võtmena. Usun, et tõhus õigusabi on valdkonnaülene, soodustades oma tulemuse poolest mitte ainult seda valdkonda, milles teenust osutatakse, vaid olema tõhus äri kui terviku jaoks. Kuigi praegu keskendun põhiliselt ühinguõigusele, olen aktiivne Eesti ja regionaalse idufirmade sektorgrupi liige ning abistan vanemaid kolleege idufirmade nõustamises, koostades eelkõige  ja investeeringutega seotud dokumente nagu osanike lepingud, konverteeritavad laenulepingud, teenuse- ja optsioonilepingud.

Pidev arenemine. Olen oma õigusteadmiste baasi arendanud erinevates asutustes: Viru Ringkonna prokuratuur, Viru maakohus, Välisministeerium, Narva Linnavalitsus ja Sorainen Student Academy. Enne Tartu Ülikooli magistriõppesse astumist osalesin transatlantilises programmis ning õppisin Wake Foresti ülikoolis diplomaatiat, kodanikuaktiivsust ja rahvusvahelisi suhteid. ÜRO ja Euroopa Nõukogu Eesti noordelegaadina olen aktiivselt tegelenud inimõiguste, mitteformaalse hariduse ja kestliku arengu edendamisega.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)