Käesoleva aasta märtsis otsustas Euroopa Liidu Kohus, et käibemaksuvabastus on kohaldatav ka tervishoiuteenustele, mida on osutatud telefoni teel (kaasus C 48/19).

X on Saksa õiguse alusel tegutsev osaühing. 2014. aasta veebruaris andis ettevõte oma tervisekindlustuse fondi nimel telefoni teel nõu terviseprobleemide kohta. Samuti viidi telefoni teel läbi erinevaid toiminguid, mida tuli teha tugiprogrammidesse kuuluvatele kroonilistele või püsihaigustega patsientidele.

EL kohus otsustas, et teenused, mida osutatakse telefoni teel ja mis sisaldavad konsultatsioone tervise ja haiguste kohta, saavad olla vabastatud käibemaksust tingimusel, et neil on terapeutiline eesmärk. Liikmesriikidel on „terapeutilisi eesmärke“ lubatud tõlgendada laialt, sinna hulka loetakse igasugused teenused, mis kaitsevad, hoiavad ja taastavad inimese tervist. Lisaks võivad liikmesriigid kindlaks määrata erialad, kus tervishoiuteenuste osutamine läheb käibemaksu vabastuse alla. Seda saab teha nendel aladel töötamiseks vajamineva kvalifikatsiooni kaudu. Kui käibemaksu kohaldatakse käibemaksust vabastatud teenustele, peab aga maha arvestatud sisendkäibemaksu tagasi maksma.