Advokaat Kai Vainola on antud väljannete kaasautor.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne 
Töösse kaasati kogu Eesti tsiviilkohtumenetlusõiguse asjatundjate paremik – kohtunikud, advokaadid, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, seaduse ja selle muudatuste autorid. Teenekate ja väärikate kolleegide kõrval on kommentaaride valmimisele kaasa aidanud paljud noored ja perspektiivikad juristid. Selliselt panustab projekt juristide uue põlvkonna ettevalmistusse. Eri inimeste kirjatöö on püüdnud ühtseks tervikuks siduda toimetuskolleegium.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik II. Kommenteeritud väljaanne
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride teine raamat hõlmab selliseid olulisi teemasid nagu hagi esitamine ja menetlemise üldine kord maakohtus, aga ka näiteks hagi tagamine, kohtulahendid ja dokumentide kättetoimetamine. Teoses käsitletakse maakohtus toimuva hagimenetluse põhiküsimusi, v.a kohtualluvus, kulud ja tõendamine, millel peatuti põhjalikult esimeses raamatus. Analoogiliselt viimasega on lisaks tsiviilkohtumenetluse seadustikule kommenteeritud selle seoseid teiste õigusaktidega. Täiendavalt uuritakse tsiviilkohtumenetluseteemalisi Euroopa Liidu õigusakte ja nende seost Eesti seadusega.