ILO (International Labour Organization) viis 2021. aasta suvel läbi laiapõhjalise uuringu COVID-19 pandeemia mõjudest töövaidlusi lahendavatele institutsioonidele. Uuringus osales 113 institutsiooni 84 riigist, teiste hulgas ka Sorainen, keda esindas partner, vandeadvokaat Karin Madisson.

Uuringu peamine fookus oli võimalikel muutustel töövaidluste mahus ning pandeemiast tulenevad piirangud nende menetlemisele. Tulemused näitavad, et pandeemia mõju töövaidlustega tegelevatele institutsioonidele oli väga erinev. Samuti erinesid oluliselt meetmed, mida erinevate regioonide institutsioonid seoses piirangutega rakendasid.

Pandeemia kinnitas, et kriisidele reageerimisel tuleb tagada strateegiline lähenemisviis ning töösuhete õiguslike institutsionaalsete raamistike kaasatuse parandamiseks on vaja teha senisest suuremaid jõupingutusi.

Uuringutulemustega saad lähemalt tutvuda siin.