Eesti Päevaleht avaldas hiljuti meie juristide Maarika Maripuu ja Georg Hiiesalu arvamusloo palju poleemikat tekitanud sõjasümboolika eelnõu kohta.

Artiklis on juttu sellest, mida eelnõu endaga kaasa toob ning kas see vastab just niisugusena praegustele vajadustele. Kokkuvõtlikult keelab eelnõu ühe puuga ära kõik agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisel kasutatud sümbolid –  lisaks praegusel hetkel aktuaalsetele Z-tähele ja Georgi lindile oleksid keelustatud ka näiteks Rwanda genotsiidi sümbolid, mis Eesti ühiskonna valupunktidele ei suru.

Lisaks ülemäära ambitsioonikale keelamisele prooviti sümbolite keelustamise varjus edasi arendada ka vihakõne reguleerimist, mis on Venemaa roimade foonil suisa ebaeetiline. Isegi, kui vihakõne puudutav osa eelnõust eemaldatakse, on tegu järjekordse näitega sellest, kuidas valitsus püüab ühiskonna valu ära kasutada enda huvide edendamiseks.

Loe pikemalt EPL arvamusartiklist, milliseid vastuolusid meie juristid eelnõus veel näevad ning milliseid lahendusi pakuvad.