Mēs sniedzam juridisko palīdzību pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecības uzņēmumam civillietā fiziskas personas prasībā pret uzņēmumu par morālā kaitējuma atlīdzināšanu 25 000 EUR apmērā. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu fiziskās personas prasība pret uzņēmumu pilnībā noraidīta.

Lietas apstākļi

Fiziskā persona iegādājusies uzņēmuma veikalā gaļas produktu, kuram vēlāk esot konstatējusi bojāšanās pazīmes. Persona par to sūdzējās Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pēc PVD pārbaudes veikalā konstatētas ar preču kvalitāti nesaistītas neatbilstības preču marķējumā. Pamatojoties uz PVD lēmumu, fiziskā persona vērsās tiesā un lūdza piedzīt kompensāciju par morālo kaitējumu 25 000 EUR apmērā.

Apgabaltiesas secinājumi

Pirmās instances tiesa apmierināja prasību daļā, par ko uzņēmums iesniedza apelācijas sūdzību. Apgabaltiesa nosprieda prasību noraidīt pilnībā. Tiesa nekonstatēja priekšnoteikumus morālās kompensācijas prasījumam. Tiesa atzina, ka marķējuma neatbilstība pati par sevi vēl nerada tiesības uz morālā kaitējuma atlīdzību.

Tiesa atzina, ka ir ticami, ka nekvalitatīva pārtikas produkta iegādes fakts patērētājam var radīt vilšanos, neapmierinātību, sarūgtinājumu, dusmas vai citas negatīvas emocijas, tomēr tās ir jānošķir no garīgām ciešanām, kas nodara kaitējumu.

Tiesa uzskata, ka lietā nav arī nodibināts arī cēloniskais sakars starp uzņēmuma neatbilstību preču marķējumā, ko konstatēja PVD, un apstākļiem, ar kuriem prasītājs pamatojis tam nodarīto morālo kaitējumu.

Mūsu komanda

Klientu lietā pārstāv partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš. Vērtīgu ieguldījumu un atbalstu sniedza arī zvērināta advokāta palīdze Krista Niklase.