Mēs palīdzam klientiem, uzņēmumu grupai piederošiem Kiprā un Britu Virdžīnu salās reģistrētiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstību, atgūt līdzekļus aptuveni 11 miljonu EUR apmērā, kas Latvijā arestēti kriminālprocesa ietvaros. Klientu līdzekļi tika uzskatīti par iespējami aizdomīgiem un saistītiem ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībām, jo šo uzņēmumu saimnieciskā darbība ir vairākās jurisdikcijās un Latvijai netipiska. Proti, klientu pamatdarbība ir investīciju turēšana un finansēšanas un konsultāciju pakalpojumu sniegšana saistībā ar citu grupas uzņēmumu ar aktīviem saistītu projektu īstenošanu.

Sorainen “Balto apkaklīšu noziegumu” prakse šajā lietā pārstāvēja klientus gan policijā, gan tiesā. Policija un prokuratūra lēma, ka klientu finanšu līdzekļiem, iespējams, ir noziedzīga izcelsme, tādēļ tiem tika uzlikts arests un ierosinājums tiesai tos konfiscēt.

Mums izdevās pārliecināt pirmās instances tiesu, ka arestēto naudas līdzekļu izcelsme nav noziedzīga, tāpēc process par noziedzīgi iegūtu mantu ir izbeidzams. Tiesa arī konstatēja, ka procesa virzītāja lietā nav pierādījusi mantas noziedzīgu izcelsmi. Tiesa piekrita, ka uzņēmumu grupas darbību uzskatāmi parāda iesniegtie dokumenti par konkrētu nekustamo īpašumu projektu īstenošanu, kas pierāda, ka pārskaitījumu pamatā ir civiltiesiskie darījumi holdinga veiktās saimnieciskās darbības ietvaros. Pretēji izmeklētājas un prokurora norādītajam tiesa konstatēja, ka darījumos izmantoto līdzekļu likumīga izcelsme ir dokumentāli apstiprināta un ka darījumi neesot fiktīvi vai izmantoti kā šķietami likumīgi nolūkā slēpt kādas iespējamas noziedzīgas darbības.

Pirmās instances tiesas lēmums vēl nav stājies spēkā un var tikt pārsūdzēts.

Pie šīs lietas strādā Korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības prakses Latvijas birojā vadītāja, zvērināta advokāte, Dr iur. Violeta Zeppa-Priedīte, zvērināta advokāte Agneta Rumpa un zvērinātas advokātes palīdze Krista Niklase.