Mēs palīdzējām ASV bankai JP Morgan un Francijas bankai BNP Paribas organizēt sabiedrības Avia Solutions Group – Lietuvas aviācijas pakalpojumu grupas ‒ piecu gadu obligāciju emisiju ar kopējo vērtību 300 miljoni ASV dolāru, ar gada procentu likmi 7,875% un termiņu līdz 2024. gadam. Obligācijas tika emitētas ASV dolāros un izplatītas ASV un Eiropas tirgos un, cita starpā, tika nodrošinātas ar garantijām Latvijā un Lietuvā.

Kā norādījusi sabiedrība, ieņēmumi no obligācijām tiks izmantoti, lai veicinātu komercdarbības attīstību: gaisa kuģu iegādei un nomai, gaisa kuģu dzinēju iegādei un demontāžai, lidojumu trenažieru iegādei.

Mūsu pakalpojumi un projekta komanda

Mēs konsultējām JP Morgan un BNP Paribas par visiem jautājumiem saistībā ar obligāciju emisiju. Mūsu komandā bija partneris Tomas Kontautas, vecākās juristes – Dalia Augaitė un Rasa Mikutienė – kā arī jurists Rimantas Bendorius Lietuvā, un partneris Rūdolfs Eņģelis, zvērināta advokāte Inese Heinacka un zvērināta advokāta palīdze Agneta Rumpa Latvijā.