Mūsu komanda Lietuvā, Latvijā un Igaunijā kopā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB) un Richard Kemmish Consulting Limited sniedza savu ziņojumu par Baltijas segto obligāciju juridiskā un regulējuma ietvara attīstību. Šis ir būtisks solis pretim vienota Baltijas segto obligāciju regulējuma izveidei, kas radīs lielākas iespējas piesaistīt ieguldījumus.

Ņemot vērā rekomendācijas, Baltijas valstīm būs jāpielāgo un jāizstrādā vietējie normatīvie akti, kas regulē segto obligāciju izdošanu un to izdevēju uzraudzību. Vienota regulējuma izveide radīs ārvalstu ieguldītājiem pievilcīgu jaunu instrumentu, saskaņā ar kuru segto obligāciju emisijas varētu veikt bankas, izmantojot aktīvus no visām trīs Baltijas valstīm un tādā veidā padarot šo finanšu instrumentu ekonomiski daudz pievilcīgāku.

Apvieno Baltijas valstu priekšrocības

Kā norāda Lietuvas finanšu ministrs, Vilius Šapoka: “Šī iniciatīva ir tikai viens no rīkiem, kā apvienot Baltijas valstu priekšrocības, lai pārvarētu grūtības, ar kādām bieži saskaras mazās valstis. Vienots tiesisks regulējums un jaunu finanšu instrumentu ieviešana radīs apstākļus, kuros jauni starptautiski ieguldītāji var ienākt reģionā un palielināt Baltijas valstu konkurētspēju finanšu tirgos. Tas arī sniegs savu devumu tautsaimniecības izaugsmei, jaunu darba vietu radīšanai un finanšu tirgus stabilizēšanai.”

Ir paredzēts vēl viens instruments – vērtspapīrošana –, lai radītu vienotu Baltijas kapitāla tirgu. Igaunijā 2019. gada februārī tika pieņemts Segto obligāciju likums, turpretī Lietuvā šāds tiesību akts vēl tiek gatavots.

ERAB ziņojums par vienoto trīs valstu segto obligāciju sistēmas attīstību ir pieejams šeit.

Mūsu komanda

Mūsu starptautiskā komanda, kas piedalījās ziņojuma sagatavošanā: