Sorainen Latvijas birojs sniedz juridisko palīdzību valsts akciju sabiedrībai “Tiesu namu aģentūra” atklātā konkursa par jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību organizēšanā (TNA2018/9). Juridiskā palīdzība iekļauj iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu (atklātā konkursa nolikums un līguma projekts) un konsultācijas iepirkuma komisijai iepirkuma procedūras gaitā. 2019. gada 7. janvārī tika atvērti piedāvājumi. Finanšu piedāvājumi svārstās no EUR 113 597 002 (bez PVN) līdz EUR 137 374 775 (bez PVN).

Juridisko palīdzību sniedz zvērināts advokāts Raivo Raudzeps un vecākais jurists Jorens Jaunozols.