Šā gada 7. oktobrī Latvijas Republikas Finanšu ministrija rīkoja apmācības Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta (Anti-Fraud Coordination Service, AFCOS) sadarbības tīkla dalībniekiem – valsts pārvaldes dažādu līmeņu vadītājiem un ekspertiem. Mēs atkārtotas sadarbības ietvaros bijām pieaicināti šo apmācību nodrošināšanā un vadīšanā.

AFCOS mērķis ir veicināt efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), kas izmeklē krāpšanas ar Eiropas Savienības (ES) budžetu, korupciju un nopietnus pārkāpumus ES iestādēs. AFCOS uzdevumi ietver arī krāpšanas apkarošanas un ES finanšu interešu aizsardzības pasākumu īstenošanu, kā ietvaros tiek organizētas arī apmācības ES finanšu interešu aizsardzības jomā saistībā ar naudas līdzekļu izkrāpšanu no ES budžeta.

Apmācību ietvaros tika aplūkoti gan ar ES finanšu līdzekļu krāpšanu saistīti tiesību teorijas jautājumi, gan arī apskatīti un dalībnieku kopējā diskusijā apspriesti atbilstošie tiesību piemērošanas prakses gadījumi.

Apmācības AFCOS sadarbības tīkla dalībniekiem nodrošināja un vadīja zvērinātas advokātes Dr.iur. Violeta Zeppa-Priedīte un Katrīna Salmgrieze un zvērināta advokāta palīdze Krista Niklase.