Publikācija, kas izraisīja domstarpības

Mēs sniedzām juridisko palīdzību Kaspersky Lab, starptautiskai kiberdrošības un antivīrusu ražotāja kompānijai, tiesvedībā par reputācijas aizskaršanu.

Saeimas deputāts savā mājaslapā un medijos publicēja rakstu, kas saturēja nepatiesas apsūdzības un apgalvojumus par mūsu klientu.

Mūsu klientam labvēlīgs tiesas lēmums

Klienta vārdā mēs cēlām prasību tiesā un pieprasījām publisku atvainošanos, nepatieso ziņu atsaukšanu, kā arī atlīdzību par reputācijai nodarīto kaitējumu.

Pirmās instances tiesa konstatēja, ka Saeimas deputāta paustās ziņas ir atzīstamas par nepatiesām un reputāciju aizskarošām un uzlika par pienākumu Saeimas deputātam publicēt atvainošanos, atsaukt nepatiesās ziņas un atlīdzināt reputācijai nodarīto kaitējumu.

Informācija

Atbildētājs spriedumu ir pārsūdzējis apelācijas instancē.

Juridisko palīdzību un klienta pārstāvību tiesā nodrošināja zvērināts advokāts Andris Tauriņš.