Konsultējām Lindstrom, vadošo tekstilmateriālu nomas pakalpojumu sniedzēju, saistībā ar Latvijas uzņēmuma Tepix  paklāju nomas pakalpojumu biznesa iegādi.

Tirgus daļas palielināšana

Tepix iegāde ļaus Lindstrom vēl vairāk nostiprināt savas pozīcijas tirgū un palielināt savu klientu bāzi.

Mūsu loma iegādes darījumā un mūsu komanda

Mēs palīdzējām Lindstrom visos darījuma posmos, tai skaitā ar Tepix juridiskās izpētes veikšanu, darījuma dokumentu sagatavošanu, piedalīšanos darījuma pārrunās, un visbeidzot ar darījuma noslēgšanu.

Mūsu komandā bija Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus un juriste Līva Aleksejeva.