Mūsu ekspertu komanda programmas Shared Mission ietvaros sniedza pro bono pakalpojumus Latvijas Optometristu un optiķu asociācijai, lai izstrādātu noteikumus, kas reglamentē optometristu un optiķu kabinetu darbību un to attiecības ar pacientiem. Noteikumos tiktu noteikts, kur un kā optometristi un optiķi sniedz savus pakalpojumus, noteikti pienākumi un atbildība[RB1]  par tiem, kā arī likvidēti nevajadzīgie juridiskie šķēršļi speciālistiem un uzņēmumiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Mūsu komanda

Mūsu komandā bija zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika un juristes Katrīna Bičevska un Diāna Adamoviča.