Mēs palīdzējām klientam, Honkongā dibinātam uzņēmumam, kas pieder Spānijā bāzētu IT un telekomunikāciju uzņēmumu grupai, atgūt līdzekļus (aptuveni 1 000 000 EUR), kas Latvijā tika arestēti kriminālprocesa ietvaros. Klienta līdzekļi tika uzskatīti par iespējami aizdomīgiem un saistītiem ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbībām.

Pēdējo pāris gadu laikā, īstenojot “Latvijas finanšu sektora atjaunošanu”, ārvalstu rezidentu banku konti Latvijā tika īpaši rūpīgi pārbaudīti. Dažos gadījumos uzņēmumi, kas ir likumīgi, bet kuru uzņēmējdarbība ir nedaudz sarežģītāka, ir nonākuši krustugunīs, kā tas bija šī klienta gadījumā.

Īpašā veida kriminālprocess

Tika uzsākts īpaša veida kriminālprocess, lai noskaidrotu, vai šiem naudas līdzekļiem ir likumīga vai noziedzīga izcelsme. Šis process atšķiras no parastā kriminālprocesa, kurā tiek atklāts noziegums un vainīgie tiek saukti pie atbildības. Iesaistītajām personām ir mazāka procesuālā aizsardzība nekā vispārējā kriminālprocesā. Proti, attiecīgo īpašumu var konfiscēt pat kamēr personu vaina netiek konstatēta un sods netiek piemērots. Turklāt policijai nav jāpierāda īpašuma noziedzīgā izcelsme, sasniedzot parasto pierādīšanas standartu – “ārpus pamatotām šaubām” – bet drīzāk tikai jāpierāda, ka īpašumam “iespējams” ir noziedzīga izcelsme. Ja īpašnieks nesniedz pierādījumus par pretējo, tiek pieņemts, ka īpašuma izcelsme ir noziedzīga. Īpašuma īpašniekam ir jāpierāda, ka pastāv ticams pamats tam, ka īpašumam ir likumīga izcelsme. Šāda veida procesā arestēto īpašumu īpašniekiem ir bijis ļoti grūti gūt virsroku, un tie ir radījuši juridisko profesionāļu debates par to, ka īpašumu īpašnieki nav pietiekami aizsargāti; tiek izskatītas vairākas konstitucionālas sūdzības un pat sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Temīda visbeidzot ir labvēlīga arestātā īpašuma īpašniekam

Sorainen “Balto apkaklīšu noziedzības” prakse kopā ar individuāli praktizējošu zvērinātu advokātu Kārli Tračumu minētajā īpašajā procesā pārstāvēja klientu vispirms policijā, tad tiesā un visbeidzot apelācijas instances tiesā. Sākotnēji policija un prokuratūra nolēma, ka klienta līdzekļiem, iespējams, ir noziedzīga izcelsme, un ierosināja tos konfiscēt.

Tomēr mums izdevās pārliecināt tiesu un visbeidzot arī apelācijas tiesu, ka bija pietiekami pierādījumi par līdzekļu likumīgu avotu – tīmekļa un mobilās reklāmas pakalpojumi – un ka secinājumi par līdzekļu nelikumību tika izdarīti tāpēc, ka policija nespēja izprast uzņēmējdarbību, nevis tāpēc, ka tas bija saistīts ar noziedzīgām darbībām, ko policija nevarēja pierādīt. Pēc tam īpašais process tika izbeigts un naudas līdzekļu arests tika atcelts. Arī kriminālprocess (vispārējā krimināllieta) ir izbeigts.

Šāda veida lietām parasti ir ļoti zems izdošanās rādītājs, tāpēc klienta uzvara bija arī ievērojams Sorainen sasniegums.

Tomēr Sorainen “Balto apkaklīšu” komanda šāda veida lietās ikdienā palīdz vairākiem klientiem, un tas tiek darīts ar sekmīgiem rezultātiem.

Mūsu komandas pieredze

Klientu visu tiesvedību un izmeklēšanas gaitā konsultēja zvērināta advokāte Dr Violeta Zeppa-Priedīte un advokāta palīdze Agneta Rumpa.

Abas šīs ekspertes nesen arī sekmīgi palīdzēja Sorainen klientam – Ukrainas un Kipras pilsonim – un viņa uzņēmumiem, kas reģistrēti Kiprā un Britu Virdžīnu Salās, kura līdzekļi (aptuveni 2 100 000 EUR) tika iesaldēti un vēlāk arestēti kā, iespējams, noziedzīgi iegūti. Šajā lietā pēc vairāk nekā divu gadu aktīva darba (pierādot arestēto līdzekļu likumīgo izcelsmi) kriminālprocess tika izbeigts pirmstiesas procesā.