Mūsu nodokļu ekspertu komanda atkārtoti piedalījās WTS Globālajā ziņojumā, šoreiz galvenā uzmanība tika pievērsta plastmasas piesārņojumam un tam, kā ar to notiek cīņa globālā, reģionālā un valsts līmenī.

Globāls lēmums

2022. gada martā 175 Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) dalībvalstis ANO Vides asamblejas piektajā sesijā Nairobi apstiprināja rezolūciju, lai izveidotu starpvaldību sarunu komiteju. Mērķis bija līdz 2024. gada beigām sāktu darbu pie juridiski saistoša starptautiska līguma izstrādes, lai cīnītos pret plastmasas atkritumiem un piesārņojumu. Ja to parakstīs un ratificēs visas ANO dalībvalstis, tas būs nozīmīgs un pirmais šāda veida globālais līgums. Tā mērķis ir cīnīties ar plastmasas problēmu visā tās aprites ciklā.

Eiropas Savienība jau 2021. gada sākumā ieviesa nodevu, pamatojoties uz katrā ES dalībvalstī saražoto nepārstrādātā plastmasas iepakojuma atkritumu daudzumu. Daudzas dalībvalstis, kā arī valstis, kas nav ES dalībvalstis, ir sākuši plastmasas izstrādājumus izmantot mērķtiecīgi, bet ne visas. Valstu vidū, kuras ir ieviesušas sava veida plastmasas nodokli, nodokļu struktūra ir ļoti atšķirīga.

WTS globālais ziņojums

Ziņojumā ir norādītas katras iesaistītās valsts galvenās atšķirības saistībā ar plastmasas iepakojuma un atkritumu aplikšanu ar nodokļiem vai citiem noteikumiem. Tas ietver informāciju par to, kādiem uzņēmumiem par plastmasas iepakojumu ir jāmaksā akcīzes nodoklis vai cita veida nodokļi, kādi konkrēti pienākumi ir saistīti ar plastmasas ražošanu vai apstrādi, kāds ir piemērojamo nodokļu apjoms un regulējums utt.

Pilnu WTS Global Plastic Taxation ziņojumu meklējiet šeit.

Mūsu komanda

Vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Kärt Anna Maire Kelder un zvērināts advokāts Verner Silm sniedza ieskatu Igaunijas situācijā, nodokļu menedžere Aina Okseņuka – Latvijas situācijā un partnere Saulė Dagilytė ar zvērināta advokāta palīdzi Ieva Tumalavičiūtė – par Lietuvas situāciju.