Praksē nereti mēdz būt gadījumi, kad iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek samaksāts nepareizajā valstī. Šādās situācijās ir jāsakārto nodokļu jautājums un jāpieprasa valstij, kurā nodoklis samaksāts nepamatoti, nodokļa atmaksa. Tomēr praksē šis process var neiet tik gludi. Izskatām tiesas spriedumu!

LIETAS BŪTĪBA

Konkrētās lietas apstākļos fiziskā persona – Nīderlandes nodokļu rezidents – bija nodarbināta Latvijas uzņēmumā un darba pienākumus veica, daļēji atrodoties Latvijā un daļēji – Nīderlandē.

Par aktuālo informē mūsu speciālistes nodokļu jautājumos Aija Lasmane un Aina Okseņuka.

Ar pilnu rakstu varat iepazīties šeit.