2022.gada septembrī Administratīvā rajona tiesa izskatīja strīdu par komersantam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piešķirtā atbalsta apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai atcelšanu. Atbalsta atcelšanu VID pamatoja ar to, ka periodā, par kuru bija saņemts atbalsts, pieteicēja bija uzskatāma par sodītu, taču pieteicēja iebilda, informē mūsu jurists Oļegs Spundiņš.

Raksta pilnā versija pieejama iFinanses.lv.