Ārvalstu investīcijas

Gadu gaitā mēs esam strādājuši ar daudziem ārvalstu investoriem un starptautiskiem uzņēmumiem, kas darbojas šajā reģionā, vai viņu meitas sabiedrībām. Mums ir plaša pieredze ar dažādu nozaru ārvalstu investoru jautājumu risināšanu Baltijā un Baltkrievijā. Komandu nevainojamā sadarbība un integrētā pieredze ir mūsu labo rezultātu pamats. Konsultējot ārvalstu investorus, mēs parasti aptveram plašu jautājumu loku – no korporatīvām lietām līdz valdības atbalstam, no darba tiesībām līdz nodokļu strukturēšanai, no biroja nomas līdz detalizētam teritorijas plānojumam un būvatļaujām, no vispārējiem padomiem par biznesa vidi līdz detaļām un noteikumiem par speciālām regulētām darbībām. Mums ir plašas zināšanas par ārvalstu ieguldījumu atbalsta shēmām, ieskaitot pārrunas par investīciju līgumiem ar valsts iestādēm. Mēs uzturam labas un uzticamas attiecības ar šīm iestādēm, tostarp valsts ieguldījumu aģentūrām, sadarbojamies ar valsts un pašvaldības iestādēm, lai saviem klientiem nodrošinātu labāko iespējamo rezultātu gan sarežģītos projektos, gan ikdienas darbībās. Mūsu pieredze aptver pilnu investoru darbības ciklu. Mēs konsultējam klientus ne tikai tad, kad viņi ienāk tirgū, bet arī tad, kad viņi nolemj to pamest. Mēs esam pārstāvējuši klientus īpašos un sarežģītos projektos, kas piesaista plašu publicitāti, piemēram, Hitachi plānotā atomelektrostacija Lietuvā.

Mēs varam palīdzēt

  • Atbilstošas korporatīvās un nodokļu struktūras izvēle Jūsu ieguldījumu projektam un darbībām
  • Konsultācijas par komercdarbības vidi un regulējuma prasībām
  • Uzņēmuma dibināšana un konsultācijas par tā optimālo atrašanās vietu (speciālās ekonomiskās zonas, industriālie parki, brīvostas)
  • Konsultācijas par pieejamā ārvalstu ieguldījuma atbalsta shēmām un ieguldījumu veicināšanu
  • Pārrunas par veicināšanas pasākumiem un ieguldījumu līgumiem ar valsts iestādēm
  • Darbinieku piesaistīšana no ārzemēm (uzturēšanās un darba atļaujas)
  • Biroja noma un ēku būvniecība Jūsu ieguldījumu projektam

Sazinieties ar mums