Nesen publicētajā Chambers Global 2021. gada reitingā Sorainen ir nostiprinājis savu pozīciju kā augstākā ranga juridiskais birojs Baltijā un Baltkrievijā.

Smagsvara korporatīvo konsultāciju prakse

Korporatīvo konsultāciju un M&A jomā mēs saņēmām trīs no četriem 1. līmeņa novērtējumiem reģionā, un trīspadsmit no mūsu juristiem tiek rekomendēti kā ievērojami speciālisti Baltijā un Baltkrievijā:

Komentējot par mūsu Korporatīvo konsultāciju un M&A komandām visās četrās valstīs, Chambers ceļvedis uzsver mūsu iespējas pārrobežu darījumos un liela mēroga projektos plašā komercdarbības jomu spektrā: “Aktīvi piedalās Baltijas mēroga darījumos un arī transakcijās, kas skar plašāku blakus esošo reģionu.”

Īpaši spēcīga strīdu risināšanas komanda

Ceļvedī mūsu reģionālā Strīdu risināšanas komanda atspoguļota kā “ārkārtīgi spēcīga prakses grupa, kas spēj atrisināt ļoti plašu civilo un administratīvo lietu kopumu” un “komanda ar labu reputāciju, pazīstama ar tās speciālajām zināšanām publisko iepirkumu jomā un korporatīvo noziegumu strīdos”.

Astoņi no mūsu juristiem ir uzskaitīti kā nozīmīgi strīdu risināšanas jomas speciālisti:

 

Par Chambers Global reitingu

Chambers Global savā reitingā iekļauj augstākā līmeņa juristus un juridiskos birojus no vairāk nekā 200 valstīm visā pasaulē. Novērtējuma pamatā ir šim mērķim veltītas un pieredzējušas pētnieku grupas veikta padziļināta izpēte.