Zane Akermane stāsta par Brexit ietekmi uz noslēgtajiem līgumiem, kā arī kas jāņem vērā slēdzot līgumus tagad.