Šajā ESG sarunu pasākumā pievērsāmies “karstajiem” jaunumiem tiesvedību jomā. Apskatījām ilgi gaidītos un nupat pasludinātos Satversmes tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus ilgtspējas un klimata lietās, kā arī parunājām par to, kā tajos paustās atziņas varētu mainīt uzņēmumu rīcības pienākumus.

Vebinārs, kas norisinājās 16. aprīlī 10:00 – mūsu ekspertes un vieslektore koncentrējās un apsprieda šādas tēmas:

  • Ilgtspējas pienākums Satversmē un normas par mazāka caurmēra koku ciršanu neatbilstība tam
  • Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi klimata lietās par valstu pienākumu rīkoties klimata izmaiņu negatīvo seku mazināšanai un Latvijas nostāja
  • Vides aizsardzības regulējuma sazobe ar tiesu spriedumos paustajām atziņām.

 

Audio ierakstu iespējams noklausīties ŠEIT

 

Vebināru prezentācijas laiki:

  • 00:00:01 – Ievads, zvērināta advokāte Agita Sprūde
  • 00:04:45 – Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) 9. aprīļa nolēmumi klimata lietās – Alise Artamonova, juridiskā padomniece, Latvijas Republikas Tiessībsarga birojs
  • 00:24:08 – llgtspēja Satversmes tiesā, zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika
  • 00:57:40 – Tiesas spriedumu ietekme uz vides tiesībām – zvērināta advokāte Zane Akermane