Vecākā juriste Zane Paeglīte sniedz atbildes uz jautājumiem par darījumiem ar saistītajām pusēm:

  • Kas ir saistītās personas?
  • Kāda ir procedūra darījuma slēgšanai ar saistīto personu?
  • Kādas var būt sekas darījuma ar saistīto personu procedūras neievērošanai?
  • Parasti veicamā komercdarbība un tirgus noteikumi – kā piemērot šos divus izņēmumus darījumos ar saistītajām personām?
  • Kā valdei labāk pārvaldīt ar darījumu ar saistītajām personām noslēgšanu saistītos riskus?