Uzņēmumi ļoti bieži slēdz darījumus ar t.s. saistītajām personām, piemēram dalībnieku, valdes vai padomes locekli, vai ar citu šajā uzņēmumu grupā ietilpstošu sabiedrību. Jau vairākus gadus spēkā ir Komerclikuma norma, kas paredz, ka valdei ir pienākums saņemt padomes (vai, ja tādas nav, tad dalībnieku sapulces) piekrišanu šāda darījuma slēgšanai. Lai labāk spētu orientēties darījumu ar saistītajām personām slēgšanas procedūrā, mēs aicinām noklausīties vebināra ierakstus par darījumu slēgšanu, transfertcenu jautājumiem un iespējām mazināt valdes riskus. Vebināra noslēgumā mūsu ekspertes atbildēja uz klausītāju jautājumiem; šo daļu vadīja Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus.