Aizdomīga darījuma pazīmes un iekšējās kontroles sistēma – galvenās tēmas, par kurām runā zvērināta advokāte Alisa Leškoviča prezentācijā par darījumu un uzņēmumu aizdomīguma pazīmju vērtēšanu. Īpaša uzmanība ir pievērsta problēmjautājumiem un biežāk pieļautajām kļūdām.