Kā uzņēmumam rīkoties Datu valsts inspekcijas pārbaudes laikā?

  • Sadarboties, sadarboties, sadarboties!
  • Iespēju robežās sniegt visu pieprasīto DVI informāciju (trūkstošas informācijas gadījumā DVI apstākļus interpretē pārzinim par sliktu).
  • Proaktīvi novērst jebkādu (arī potenciālu) kaitējumu datu subjektiem (piemēram, pārtraukt nelikumīgo datu apstrādi negaidot DVI norādījumus): Uzmanību! Par šīm darbībām vispirms jāinformē DVI, lai tās netiktu uztvertas kā pierādījumu slēpšana.

Vairāk par šo tēmu uzziniet, noskatoties zvērinātas advokātes Zanes Akermanes videoierakstu.