Šajā ESG sarunu epizodē, kuru moderēja vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Santa Rubīna – pievērsāmies piegādes ķēdēm un ar tām saistītajām ESG tēmām. Runājām gan par prasībām, kas izrietēs no topošās direktīvas par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju, gan par konkurences tiesību aspektiem piegādes ķēžu izveidē un pārvaldībā, gan arī par atsevišķiem peļņas nodokļa, jeb UIN, jautājumiem transfertcenu jomā.

Pasākumā mūsu eksperti – vecākā juriste Marika Grunte, zvērināta advokāte Agita Sprūde un vecākais jurists Edgars Hercenbergs apsprieda šādus jautājumus:

  • Kā piegādes ķēdes ietekmēs topošā direktīva par uzņēmumu pienācīgu rūpību attiecībā uz ilgtspēju
  • Kā līgumiski vadīt riskus piegādes ķēdēs
  • Konkurences tiesību riski izveidojot piegādes ķēžu pārvaldības sistēmu
  • Kas jāievēro komunicējot ar citiem tirgus dalībniekiem par dažādiem, ar ESG saistītiem, jautājumiem, tostarp slēdzot vienošanās par izpēti un izstrādi
  • Nodokļu riski transfertcenu jomā – ko atcerēties veidojot un īstenojot starptautisku piegādes ķēdi ESG laikmetā (tagadnes un nākotnes perspektīvas).

Audio ieraksts pieejams ŠEIT.