Par būtiskākajām izmaiņām, ko nesīs topošie Konkurences likuma (KL) grozījumi, stāsta vecākā juriste Marika Grunte.

Likumprojekts paredz veikt šādus pilnveidojumus KL:

  • papildināt KL ar tiesību normām par Konkurences padomes (KP) funkcionālo neatkarību un nepieciešamajiem resursiem
  • precizēt KP pilnvaras efektīvai konkurences noteikumu pārkāpumu izmeklēšanai un atklāšanai
  • papildināt noteikumus par naudas sodu aprēķināšanu, nosakot izmaiņas piemērojamā maksimālā naudas soda sliekšņos
  • paplašināt iecietības programmas ietvaru
  • precizēt pagaidu noregulējuma institūtu
  • noteikt konkurences iestāžu pārrobežu sadarbības noteikumus