Nõustasime SMIS Internationali Ida-Riia Ülikoolihaigla hankes osalemisel, kus haigla soovis lepingut ühekordsete materjalide ja instrumentide tarnimiseks interventsionaalse radioloogia protseduuride jaoks. Sorainen abistas klienti kogu hankemenetluse vältel, alates registreerimisest Läti e-hangete süsteemis, pakkumisdokumentide ettevalmistamisest ja nende esitamisest ning haigla selgitustaotlustele vastamisest. Kliendile anti üldleping ja varustamise leping kõikide taotletud hankepositsioonide kohta.

Meie kliendimeeskonda kuulusid partner Kadri Härginen, vandeadvokaat Katrīne Pļaviņa-Mika ning juristid Diāna Adamoviča ja Sabīne Stirniņa.