Eesti Kaitseministeerium allkirjastas ettepaneku Eestisse erineva kaliibriga laskemoona tootmiseks mõeldud kaitsetööstuspargi arendamiseks. Selle sammuga soovitakse suurendada Euroopa laskemoona tootmisvõimekust, parandada kaitsevõimekust ja toetada liitlasi.

Laskemoona ja relvade tootmine Eestis sai võimalikuks alles tänu relvaseaduse muutmisele. Seaduses oli vaja teha teatud täiendusi ja parandusi et luua ettevõtjate jaoks selgust ja viia sisse mõned põhimõttelised muudatused.

Selleks et pakkuda võrdlevat perspektiivi relvi ja laskemoona puudutavatele välisregulatsioonile, viis Kaitseministeeriumi palvel Sorainen läbi põhjaliku uurimisprojekti, analüüsides relvade, laskemoona ja kahesuguse kasutusega kaupade käsitsemist reguleerivaid seadusi. Meie tiim analüüsis ka Euroopa Liidu ühises sõjavarustuse nimekirjas loetletud kaupadega seotud kommertstegevuse litsentside väljaandmist ning laskemoona või lõhkeainete ülekandmise regulatsioone ELi liikmesriikide vahel. Täiendavat tähelepanu pöörati kaitse- ja julgeolekuhankeid puudutavatele küsimustele.

Meie kliendimeeskond

Soraineni meeskonda kuulusid vandeadvokaat Katrīne Pļaviņa-Mika ning juristid Diāna Adamoviča ja  Sabīne Stirniņa.