Kapitaliturud

Meie kliendid loodavad meie peale, et viia ellu oma ambitsioone finantsmaailmas. Oleme nõustanud Baltimaade viimaste aastate suurimat esmaemissiooni (kui börsile tuli Tallinna Sadam), aidanud kinnisvarafonde Nasdaq Balti nimekirjas noteerida ja nõustanud 300 miljoni eurost võlakirjaemissiooni kõrgelennuliste kasvuprojektide rahastamiseks. Samuti aitasime Leedu valitsusel võlakirju emiteerida.

Tunneme peensusteni võlakirjade restruktureerimise, ennetähtaegse tagasiostu ja aktsiaturult lahkumise protsesse ning teeme selle teile võimalikult lihtsaks. Orienteerume kõikides väärtpaberites ja kapitaliturul osalemise tsüklites ning hoolitseme selle eest, et klient meie käest parima tulemuse saaks.

Saame olla abiks

 • osaluste pakkumine
 • ettevõtete võlakirjaemissioonid
 • riigivõlakirjade emissioonid
 • avalikud ülevõtmised
 • noteerimine reguleeritud turgudel ja alternatiivturgudel
 • väärtpaberiturul, sh börsil noteeritud ettevõtete hea ühingujuhtimine, avalikustamis- ja aruandlusnõuete täitmine
 • väikeaktsionäride väljatõrjumine, aktsiate väljaostu nõudmine ja aktsiaturult lahkumine
 • nõustamine turu kuritarvitamisega seotud küsimustes

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Elering

  Nõustasime edukat eurovõlakirjade emissiooni. Võlakirjade lunastustähtaeg on 2023, aastaintress 0,875% ja võlakirjad noteeritakse Londoni börsil

  225 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  Baltic Horizon Fund

  Nõustasime 5-aastaste tagatiseta võlakirjade noteerimist Nasdaqi Balti võlakirjade nimekirjas

  30 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  EBRD, SRSS ning Eesti, Läti ja Leedu rahandusministeeriumid

  Töötasime välja Eesti, Läti ja Leedu pandikirjade ja väärtpaberistamise õigus- ja järelevalveraamistiku, pidades silmas ka pandikirjade raamistiku Baltikumi-ülest aspekti

 • Õigusnõustaja

  4finance

  Nõustasime Euroopa suurima mobiilsete ja veebipõhiste tarbijalaenude kontserni 325 miljoni USA dollarist võlakirjaemisiooni, lunastustähtajaga aastal 2022. Võlakirjad on noteeritud Iiri börsi rahvusvahelises nimekirjas

  325 miljonit USA dollarit
 • Õigusnõustaja

  Eurotorg LLC

  Nõustasime esmakordset Valgevene ettevõtte eurovõlakirjade emissiooni

  350 miljonit USA dollarit
 • Õigusnõustaja

  Lietuvos Energija

  Nõustasime Leedu suurimat energeetikakontserni seoses 1 miljardi eurose keskmise tähtajaga eurovõlakirjade programmiga ning esimese 300 miljoni eurose emissiooniga. Võlakirjad noteeritakse Luxembourgi börsi ametlikus nimekirjas ja ka Nasdaq Vilniuse võlakirjade nimekirjas

  300 miljonit eurot
 • Õigusnõustaja

  EBRD, SRSS ja Leedu rahandusministeerium

  Koostasime Leedu rahandusministeeriumile nimekirja soovitustest institutsionaalsetele investoritele sobiva keskkonna kujundamiseks ja tutvustamiseks

 • Õigusnõustaja

  Leedu rahandusministeerium

  Nõustasime Leedu rahandusministeeriumi kaheseerialist eurovõlakirjade emissiooni (10- ja 30-aastased, vastavalt 750 miljonit ja 550 miljonit eurot) EMTN-programmi raames

  1,3 miljardit eurot