Nõustasime Rahandusministeeriumit siseriiklike võlakirjade programmi väljatöötamisel. Koostasime võlakirjade programmi tingimused ja kogu projekti juriidilise dokumentatsiooni ning nõustasime projekti osapooli kõigis õiguslikes teemades.

Esimese emissioonini plaanitakse jõuda sel aastal

Tänaseks on valminud vajalik raamdokument esimeste võlakirjade emiteerimiseks. Võlakiri saab olema vabalt kaubeldav ja see noteeritakse Tallinna börsil. Emissiooni täpsed tingimused – avaliku jaepakkumise märkimise periood ja maht, võlakirja fikseeritud intress, tähtaeg ja nimiväärtus – selguvad vahetult enne märkimise algust.

Eesti väikeinvestorite nõudlust selliste võlakirjade järgi on prognoositud mõnekümnest mõnesaja miljoni euroni. Kaasatud kapital suunatakse riigieelarvesse, sealhulgas kasvanud riigikaitsekulude ja muude investeeringute katmiseks.

Meie kliendimeeskond

Meie kliendimeeskonda juhtis partner Kätlin Krisak. Tiimi kuulusid ka advokaadid Jane Eespõld ja Oliver Ämarik, partner Kaido Künnapas, vandeadvokaat Verner Silm ja jurist Robin Sarapuu.