Nõustasime rahvusvahelise advokaadibüroo Clifford Chance’i kaudu Eesti Vabariigi 1 miljardi euro suuruse ja 10-aastase tähtajaga võlakirjade emissiooni korraldajaid Barclaysi, Citigroupi ja Nordeat. Võlakirjad emiteeriti Rahvusvahelise Pikaajaliste Võlakirjade programmi (EMTN) raames.

Riigivõlakirjade emissioon

Investorite huvi Eesti Vabariigi võlakirjade vastu osutus oodatust suuremaks, ligi 180 investorit soovis märkida võlakirju ligikaudu 7,2 miljardi euro väärtuses. Pikaajaliste võlakirjade emissiooni lõplik maht oli 1 miljard eurot ja kupong 3,25% aastas. Võlakirjad on noteeritud Euronext Dublini börsil. Võlakirjade müügist saadud tulu kasutatakse üldise eelarvepuudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime kliente kogu tehingu vältel kõigis Eesti õigust puudutavates küsimustes, sealhulgas EMTN-programmi dokumentatsiooni ettevalmistamisel, pakkumisdokumendi ja muu tehingudokumentatsiooni läbivaatamisel seoses esimese EMTN-programmi raames toimuva emissiooniga, samuti andsime tehingu kohta õigusarvamuse.

Meie kliendimeeskonda juhtis partner Kätlin Krisak, kuhu kuulusid ka advokaat Oliver Ämarik ja vandeadvokaat Verner Silm.