Nõustamisvaldkonnad > Õigusvaldkond >

Intellektuaalne omand

Kas teie intellektuaalne omand on väärtuslik ja teenib tulu? Kui nii, siis vajab see ka kaitset. Intellektuaalne omand on meie regioonis küll aina paremini õigusaktidega kaitstud, kuid samal ajal muutuvad ka turud keerukamaks ja konkurentsitihedamaks. Meie käime aja ja muutustega kaasas. Kui klient vajab õiguskaitset, tegutseme kiirelt ja sihikindlalt. Teame hästi, et intellektuaalset omandit võib kasutada nii kaitses kui ründes.

Võta ühendust

Loomingulisus valla

Mõnikord peavad advokaadid muutuma väga loominguliseks – eriti kehtib see intellektuaalse omandi valdkonnas. Tähtsad on nii kõneosavus, veenvus kui selge loogika – autoriõiguse juhtumites on arutelul ja vaidlustel väga oluline roll ning me oskame seda kliendi huvides kasutada. Need juhtumid eeldavad oma mitmekülgsuses ka laia pildi nägemist: peame tundma filme, kirjandust ja perioodikaväljaandeid ning isegi viima läbi sotsioloogilisi küsitlusi. Vaja on paljude õigusvaldkondade tundmist ja kirurgi täpsust.

Abiks ettevõtjale: GDPRi teemaline e-kursus

Et aidata Teil isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) paremini aru saada ja ennetada tahtmatuid rikkumisi, oleme loonud kasutajasõbraliku e-kursuse. Õpivahend on mõeldud eelkõige neile, kel pole varasemaid teadmisi andmekaitsereeglitest ega õigusest üldiselt. Kursusega tutvumiseks eesti, läti või leedu keeles kliki siia.

Tehnoloogia kõige keskmes

Intellektuaalse omandi õiguste kaitse on lähedalt seotud tehnoloogia arenguga. Kui süüvime vaidluse sisusse või planeerime kliendi kaitsestrateegiat, näeme, kuidas tehnoloogia kiire areng nõuab ka õigustöös ajaga sammu pidamist ning detailideni uute arengutega kursis olemist. Siin tuleb mängu meie selge ja täpne töö.

Uue majanduse alustala

Teadmistepõhises majanduses on intellektuaalne omand tõusnud tähelepanu keskmesse, uue majanduse alustalaks. Intellektuaalse omandi õigusi kaitsmata ei saa üles ehitada ühtki äri.

Võta meiega ühendust